شگفتی های ریاضی_توان

در این قسمت می خواهیم اعدادی را معرفی کنیم که این اعداد با توانی از مجموع ِ ارقامشان برابرند. البته در این میان، اعداد یک رقمی با مجموع ارقامشان به توان ۱ برابند و از آن ها چشم پوشی می کنیم. یافتن اعداد کوچک با این ویژگی کار ساده ای است اما یافتن اعداد بزرگتر بسیار مشکل و زمان بر خواهد بود. در جدول زیر تعدادی از این اعداد را به نمایش در آورده ایم . ببینید و لذت ببرید :
عدد= مجموع ارقام به توان 2
۹۲ =81 ۸۳ =۵۱۲ ۱۷۳ =۴۹۱۳ ۱۸۳ =۵۸۳۲ ۲۶۳ =۱۷۵۷۶ ۲۷۳ =۱۹۶۸۳ ۷۴ =۲۴۰۱ ۲۲۴ =۲۳۴۲۵۶ ۲۵۴ =۳۹۰۶۲۵ ۲۸۴ =۶۱۴۶۵۶ ۳۶۴ =۱۶۷۹۶۱۶ ۲۸۵ =۱۷۲۱۰۳۶۸ ۳۵۵ =۵۲۵۲۱۸۷۵ ۳۶۵ =۶۰۴۶۶۱۷۶ ۴۶۵ =۲۰۵۹۶۲۹۷۶ ۱۸۶ =۳۴۰۱۲۲۲۴ ۴۵۶ =۸۳۰۳۷۶۵۶۲۵ ۵۴۶ =۲۴۷۹۴۹۱۱۲۹۶ ۶۴۶ =۶۸۷۱۹۴۷۶۷۳۶ ۱۸۷ =۶۱۲۲۲۰۰۳۲ ۲۷۷ =۱۰۴۶۰۳۵۳۲۰۳ ۳۱۷ =۲۷۵۱۲۶۱۴۱۱۱ ۳۴۷ =۵۲۵۲۳۳۵۰۱۴۴ ۴۳۷ =۲۷۱۸۱۸۶۱۱۱۰۷
 
 
 
/ 0 نظر / 17 بازدید