کوچک ترین موتور الکتریکی

شیمیدانان موفق شدند کوچکترین موتور الکتریکی دنیا را تنها بر روی یک تک مولکول بسازند. شیمیدانان مدرسه علوم و فنون دانشگاه تافتز اولین موتور الکتریکی را که از یک مولکول ساخته شده است توسعه دادند. این موتور می تواند طبقه جدیدی از دستگاه های الکترونیکی را که می توانند از پزشکی تا مهندسی کاربرد داشته باشند,معرفی کند. این تیم تحقیقاتی موتور الکتریکی را معرفی کردند که تنها یک نانومتر قطر دارد. تا کنون رکورد ریزترین موتور الکتریکی جهان 200 نانومتر بود. برای درک بهتر ابعاد این موتور باید گفت قطر یک تار موی انسان در حدود 60000 نانومتر است. این تیم امیدوارند که موتور ساخت آن ها به زودی وارد کتاب رکوردهای جهان , گینس شود.

/ 0 نظر / 18 بازدید