درختان به محیط زیست آسیب می زنند!!!!!

پژوهشگران دریافتند که رشد و توسعه ی جنگل های مناطق گرمسیری می تواند موجب افزایش سطوح دی اکسید کربن در اتمسفر زمین شود.

تا کنون به نظر می رسید که معادله <<درخت بیشتر = کربن دی اکسید کمتر>> یک معادله مطلق باشد اما اکنون گروهی از دانشمندان مرکز اکولوژی و هیدرولوژی انگلیس ودانشگاه کمبریج که نتایج یافته های خود را در مجله علمی <<نیچر تغییرات اقلیمی >>منتشر کرده اند دریافتند که این معادله می تواند به این سادگی نباشد.

این تحقیقات نشان داد به تدریج که تغییرات آب و هوایی رشد درختان در جنگل های گرمسیری را افزایش می دهد. این رشد و توسعه ی درختان در این مناطق موجب افزایش خار و خاشاکی می شود که میکروارگانیسم های خاک را تحریک می کنند. این امر می تواند منجر به آزاد شدن مقادیر بیشتری دی اکسید کربن در خاک و سپس اتمسفر شود.

این محققان در مدت شش سال تحقیقات در یک جنگل بارانی در نزدیکی موسسه تحقیقات حاره ای اسمیت سونیان در پاناما افزایش خار و خاشاک این جنگل را اندازه گیری کردند.

این خاروخاشاک شامل بخش های مرده گیاهان چون برگ ها و پوست و شاخه درختانی هستند که به زمین می افتند و میتوانند روی تولید کربن دی اکسید در خاک اثر بگذارند.

نتایج این بررسی ها نشان داد این خار و خاشاک که همانند کود گیاهی مکمل عمل می کنند به سبب گرم شدن هوا اثری تولید می کنند که این اثر انرژی لازم برای بعضی از میکروارگانیسم ها را تامین می کند و فعالیت این جانداران را افزایش می دهد. به این ترتیب این میکروارگانیسم ها کربن دی اکسیدی را که در خاک ذخیره شده است تجزیه و آزاد می کنند.

این محققان در این خصوص توضیح دادند:((بیشتر محاسبات توانایی تجزیه کربن دی اکسید در جنگل های گرمسیری بر پایه اندازه گیری رشد درختان است. مطالعه ما نشان میدهد که فعل و انفعالات میان گیاهان و زمین می تواند یک اثر بزرگ روی چرخه کربن دی اکسید بر جای بگذارد. مدل هایی که به دنبال راهی برای جلوگیری از تغییرات آب و هوایی می گردند باید این بازخورد را هم برای پیش بینی بهتر از سطوح آینده دی اکسید کربن اتمسفر مورد ملاحظه قرار دهند .))

بر اساس این گزارش نتایج این تحقیقات حاکی از آن است که بیشتر کربن دی اکسیدی که در اثر رشد فزاینده درختان در جنگل های گرمسیری تجزیه شده می تواند از زمین خارج شود. این محققان دریافتند افزایش 30 درصدی خار و خاشاک گیاهان می تواند همه ساله در حدود نیم تن کربن دی اکسید در هکتار در زمین های جنگل های گرمسیری آزاد کند.

/ 0 نظر / 19 بازدید